The Torrox & Nerja Portal"> Skatter etc./ Taxes | <font face="courier" size="6" color="464C81">The Torrox & Nerja Portal</font>
Här finns länder till olika funktioner inom det att äga og ha egendom i Spanien.

Det gäller:
Bil och avgifter
Årliga Skatten
IBI
Glömt att betala eller haft förhinder att betala skatter och avgifter.


Hemsidan för betalningar:
https://portalweb.prpmalaga.es/opencms/opencms/prpweb/index.html


Bruksanvisning betaling via kort:

https://portalweb.prpmalaga.es/opencms/export/sites/default/prpweb/administracionElectronica/serviciosSinIdentificacion/PagoTarjeta/ficherosPagoTarjeta/ProtocoloPagoWEB1.pdf

Så får man fram räkningen för vägskatten:

https://portalweb.prpmalaga.es/opencms/opencms/prpweb/administracionElectronica/serviciosSinIdentificacion/cartasPago/cartasPago.html


Rörande trafik och fordon:

https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/pago-de-tasas/index.shtml